Tidig läs- och skrivlek, förskollärares och lärare i grundskolans tidigare års syn på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan

DSpace Repository

Tidig läs- och skrivlek, förskollärares och lärare i grundskolans tidigare års syn på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tidig läs- och skrivlek, förskollärares och lärare i grundskolans tidigare års syn på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan
Author Blomliden, Anna
Date 2006
English abstract
Do not exist
Swedish abstract
I detta arbete studeras förskollärares och lärare i grundskolans tidigare års syn på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan. Syftet med detta arbete är att lyfta fram förskollärares och lärare i grundskolans tidigare års syn på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan. Mina frågeställningar är: Hur ser två förskollärare på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan? Hur beskriver de läs- och skrivaktiviteternas roll? Hur ser två lärare i grundskolans tidigare år på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan? Jag har intervjuat två förskollärare och två lärare i grundskolans tidigare år samt gjort två observationer på samlingar i förskolan. Resultatet av undersökningen blev följande, förskollärare och lärare i grundskolans tidigare har olika syn på läs- och skrivförberedande aktiviteter i förskolan. Det framkom tydligt att kraven på de olika yrkesgrupperna påverkade deras syn, även att det inte finns någon bra samverkan mellan förskolan och skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läs- och skrivförberedande aktiviteter
språkutveckling
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2109 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics