Lärares sätt att arbeta med nyanlända elever

DSpace Repository

Lärares sätt att arbeta med nyanlända elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärares sätt att arbeta med nyanlända elever
Author Esmail, Magda
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie är en kvalitativ studie med intervjuer som tillvägagångssätt. Jag har haft för avsikt att beskriva tre lärares sätt att arbeta med nyanlända elever. Min frågeställning är: ”Hur ser lärarnas arbetssätt ut med nyanlända elever?” Teorin som används är en interkulturell teori som bygger på att skapa en ömsesidig förståelse och respekt i klassen, skolan och närsamhället. För att besvara min fråga har jag intervjuat tre olika lärare i årskurs 1-3 och som är verksamma på en och samma skola i Malmö kommun. Intervjuerna bestod av sex frågor. Min slutsats är att det finns flera olika arbetssätt beroende på de nyanlända elevernas skolsituation. Sådana skolsituationer är lärarens möte med den nyanlända eleven, de nyanlända elevernas bakgrund och dess påverkan, lärarnas utmaningar i samband med de nyanlända eleverna, de nyanlända elevernas tidigare skolgång och dess påverkan samt samarbetet mellan läraren, studiehandledaren och modersmålsläraren.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject interkulturell undervisning
lärares arbetssätt
nyanlända elever
skolsituation
Handle http://hdl.handle.net/2043/21096 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics