Studenters förhållning till Javas kodkonventioner inom högskoleingenjörsutbildningar i Sverige - En komparativ studie

DSpace Repository

Studenters förhållning till Javas kodkonventioner inom högskoleingenjörsutbildningar i Sverige - En komparativ studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Studenters förhållning till Javas kodkonventioner inom högskoleingenjörsutbildningar i Sverige - En komparativ studie
Author Höög, Andrée ; Wrangenby, Christoffer
Date 2016
English abstract
To get acquainted with other developers code can be difficult and time consuming. Code conventions are developed in order to facilitate maintenance work for other developers working on the same project, where the person who wrote the program rarely is the person that maintains the same program. Little attention is paid to the aspect of quality in a projects development phase, which costs companies money and resources. This study intends to investigate how students studying for a Bachelor of Science in Engineering in Computer Science at various universities in Sweden relate to Java code conventions, and if it is possible to discern a significant difference in code quality between these universities in terms of identifiers, comments, format and structure. An online survey was conducted whose empirical data was analyzed using ANOVA, which is a recognized method for statistical hypothesis testing. 21 of 23 ANOVA test showed that no significant difference existed between the institutions in terms of identifiers, comments and format and structure. The results also showed that the aspects of quality, which the students think are the most important, are also in fact the aspects they have the greatest understanding and knowledge about.
Swedish abstract
Att sätta sig in i andra utvecklares kod kan vara svårt och tidskrävande. Kodkonventioner är framtagna i syfte att underlätta underhållsarbetet för andra utvecklare som arbetar med samma projekt, då det sällan är personen som skrev programmet som sedan underhåller samma program. För lite fokus läggs på kvalitétsaspekten i utvecklingsfasen av projekt vilket kostar företag pengar och resurser. Denna studie har för avsikt att undersöka hur högskoleingenjörsstudenter inom datateknik vid olika lärosäten i Sverige förhåller sig till Javas kodkonventioner, och om det går att urskilja en signifikant skillnad i kodkvalité mellan lärosäten i avseende på identifierare, kommentarer samt format och struktur. En webbenkätundersökning genomfördes vars empiri analyserades med hjälp av ANOVA som är en vedertagen metod för hypotesprövning. 21 av 23 ANOVA-test visade att ingen signifikant skillnad förekom mellan lärosätena i avseende på identifierare, kommentarer samt format och struktur. Resultatet visade även att de kvalitétsaspekter studenterna tycker är viktiga och prioriterar att lägga tid på är också de aspekter som studenterna tycks ha störst förståelse och kunskap kring.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Java
kodkonventioner
variansanalys
ANOVA
webbenkät
code conventions
analysis of variance
online survey
Handle http://hdl.handle.net/2043/21099 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics