Jag tränar hemma på det jag redan kan.En studie i hur elever och lärare tänker kring läxor

DSpace Repository

Jag tränar hemma på det jag redan kan.En studie i hur elever och lärare tänker kring läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag tränar hemma på det jag redan kan.En studie i hur elever och lärare tänker kring läxor
Author Olsson, Anette ; Nilsson, Mindy
Date 2006
Swedish abstract
Vårt syfte med arbetet var att få bättre insikt i fenomenet läxor som inslag i elevers vardag. Utgångspunkten för vårt arbete var det ökade intresset för läxor i media och i skolan. För att uppnå våra frågeställningar, om hur elever och lärare tänker kring läxor samt om läxor påverkar elevers fritidsaktiviteter, valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Genom att intervjua elever och lärare fick vi fram ett resultat som visade att eleverna var övervägande positiva till läxor och att de förstod syftet som deras lärare hade med dem. Lärarnas huvudsakliga syfte med läxorna var att befästa kunskaper. Elevernas val av fritidsaktiviteter påverkades inte nämnvärt av deras läxor. Utifrån den kunskap vi förvärvat har vi format ett möjligt förhållningssätt till läxor; vår personliga läxpolicy. Mindy Nilsson & Anette Olsson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läxa
läxpolicy
hemuppgift
inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2110 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics