Effektivitet genom kollaboration: En studie i hur metoder för kollaboration kan användas i agila designprocesser

DSpace Repository

Effektivitet genom kollaboration: En studie i hur metoder för kollaboration kan användas i agila designprocesser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effektivitet genom kollaboration: En studie i hur metoder för kollaboration kan användas i agila designprocesser
Author Fredlund, Isak
Date 2016
Swedish abstract
Denna uppsats utforskar hur en agil designprocess kan effektiviseras i form av tid genom att applicera metoder för kollaboration. Kraven i form av tidsåtgång, kostnad och kvalité på vad som framställs är påtagliga och mäts på olika sätt. För att möta kraven förlitar sig det agila arbetssättet, framförallt inom design, ofta på en expertis hos utövaren. Det kräver en ingående kunskap och som medför att involveringen av slutanvändare och kunder i fall kan blir lidande. Min teoretiska efterforskning gav mig en bild av att agila designprocesser idag är och tillåts vara väldigt utdragna. För att skapa en förståelse för hur en modern designprocess praktiseras har jag utfört undersökande fältstudier i form av kvalitativa intervjuer med företagen Cybercom och TOPP. Dessa intervjuer gav mig insikten av vad som finns och vad som efterfrågas av brukande designers, vilka har format min designprocess och mitt praktiska utformande som består av två prototyper i form av två olika arbetssätt, ett agilt och ett kollaborativt. Genom att ha utformat arbetssätten på ett specifikt sätt har jag lyckats jämföra resultaten av de båda och kunnat argumentera och presentera ett förslag på ett mer effektivt arbetssätt i form av tid, kostnad och kvalité där de positiva aspekterna från de olika arbetssätten applicerats.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agile
Co-design
Interaction design
Interaktionsdesign
Design-processes
Designprocesser
Handle http://hdl.handle.net/2043/21118 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics