6 nyanser av vägledning- En studie om vägledarna på Kramis definition av

DSpace Repository

6 nyanser av vägledning- En studie om vägledarna på Kramis definition av

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title 6 nyanser av vägledning- En studie om vägledarna på Kramis definition av
Author Ozmander, Malin ; Ottosson, Annica
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting som arbetar mellan Kriminalvården och arbetsmarknaden för personer med en kriminell bakgrund eller som ingått i ett kriminellt sammanhang. Vi är intresserade av att undersöka hur de anställda ser på sin vägledning och om deras utbildningsbakgrund spelar roll. Då studie- och yrkesvägledning enligt oss ses som en central del på Krami vill vi ta reda på hur de anställda på Krami definierar vägledning och om deras olika utbildningsbakgrund påverkar deras vägledning. För att vi ska förstå vägledarna på Kramis syn på sitt arbete har vi valt att utgå från Frank Parsons matchningsteori och Pierre Bourdieus handlingsteori. De begrepp vi använt oss av från teorierna är självkännedom och omvärldskunskap från matchningsteorin samt habitus, socialt kapital och symboliskt kapital från handlingsteorin. Vi har även valt att styrka Bourdieus begrepp om symboliska kapital med Gary Beckers begrepp humankapital från humankapitateorin. Det har framkommit i våra intervjuer att respondenterna upplever vägledning på olika sätt och att de arbetar med vägledning på olika nivåer, både individuellt och i grupp, men även i den enskilda process som deltagaren genomgår. Men också att deras utbildningsbakgrund påverkar hur de definirerar vägledning. Vi kunde i huvudsak se att det fanns två sätt respondenterna definierade vägledning på, dels den sociala vägledningen där deras konsekvenspedagogiska förhållningssätt var central och dels den mer inriktade studie- och yrkesvägledningen. Vi upplever också att vägledarna på Krami är uppdelade i två läger där vi menar att deras utbildningsbakgrund avslöjar vilken syn de har på vägledning. Nyckelord: Vägledare, Krami, Studie- och yrkesvägledning, utbildningsbakgrund, social vägledning
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics