Various Forms of Professional Orientation - a Comparative Analysis

DSpace Repository

Various Forms of Professional Orientation - a Comparative Analysis

Details

Files for download
Icon
Examensarbete, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Various Forms of Professional Orientation - a Comparative Analysis
Author Johansson, Erika ; Sjögren, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Sedan de senaste läroplanerna har frihet i utformande av verksamheten med den praktiska arbetslivsorienteringen möjliggjorts. Detta har bidragit till att skolorna i Sverige utformat verksamheten på olika sätt vilket riskerar att ungdomarna inte ges samma förutsättningar till att göra väl underbyggda beslut som rör den egna framtiden. Syftet med studien är att ta reda på skillnader i handlingshorisontens förändringar samt reflektioner efter praktisk arbetslivsorientering i traditionell form respektive ersättande verksamhet. Detta för att täcka den kunskapslucka som finns på området. De teoretiska begrepp vi använt oss av är handlingshorisont, socialt kapital, pragmatiskt rationellt beslutsfattande samt teori och praktik. Resultatet visar att praon oavsett form påverkar handlingshorisonten ur ett individuellt perspektiv. Det sociala kapitalet har påverkat handlingshorisonten genom att ungdomar ser fler möjligheter än tidigare genom ökat socialt kapital. Studien visar att eleverna efter prao oavsett form gått från pragmatiskt beslutsfattande till ett mer rationellt. Resultatet visar också att elever som deltagit i prao i traditionell form har reflekterat över djupare praktiska erfarenheter av en arbetsplats än vad elever som deltagit i ersättande verksamhet har genom att de fått ta del av både teoretiska och praktiska moment och därmed fått omsätta teorin i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Grundskola
Handlingshorisont
Prao
Reflektioner
Årskurs åtta
Handle http://hdl.handle.net/2043/21142 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics