”Du bara bestämmer hela tiden!” - En kvalitativ studie om maktrelationer i förskolebarns egenstyrda lek

DSpace Repository

”Du bara bestämmer hela tiden!” - En kvalitativ studie om maktrelationer i förskolebarns egenstyrda lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Du bara bestämmer hela tiden!” - En kvalitativ studie om maktrelationer i förskolebarns egenstyrda lek
Author Purgina, Eva-Albina
Date 2016
Swedish abstract
I dagens samhälle spenderar barn en stor del av sin barndom på förskolan. Min erfarenhet är att barngrupperna är stora och att barnen ingår i många olika relationer, bland annat maktrelationer. Utifrån mina erfarenheter är av relevans att pedagogerna behöver öka sina kunskaper om barns maktrelationer för att hantera konflikter och förbättra klimatet i gruppen. Syftet med studien är att undersöka hur maktrelationer kommer till uttryck i förskolebarns fria lek. Jag genomförde studien med hjälp av kvalitativ metod i form av icke-deltagande observation där jag använde ljudupptagning och anteckningar för att samla in data. Jag observerade barnens fria lek under tre veckors tid på en åldersblandad förskoleavdelning. Studien visar att: - Maktutövning pågår hela tiden i barns egenstyrda lek; - Makt handlar om rätten att bestämma och kontrollera barns villkor, andra barn och själva leken; - Barn uttrycker maktutövning verbalt respektive icke-verbalt och använder makt både positivt och negativt; - Barnen använder olika strategier i maktrelationer; - Maktutövning kan innebära både möjligheter och begränsningar för barn; - Barngruppen som jag observerade kräver åtgärder för att klimatet ska kunna förbättras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Maktrelationer
Fri lek
Maktutövning
Härskartekniker
Positionering
Motstånd
Förskolebarn
Handle http://hdl.handle.net/2043/21149 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics