IUP i grundskolan - ett lärarperspektiv

DSpace Repository

IUP i grundskolan - ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IUP i grundskolan - ett lärarperspektiv
Author Holst, Elisabet
Date 2005
English abstract
From the spring of 2006, every pupil in the Swedish comprehensive school, is to have an individual plan of development. This essay aims to find out how teachers think and reason about the introduction of the individual plan of development, IUP, in the Swedish comprehensive school. In order to find out, I interviewed six teachers in the Swedish comprehensive school The result shows that the attitude towards the introduction of IUP, on the whole was positive. The teachers hope that in the course of time it will develop into a great help for them in their profession. But the teachers are also a bit worried, that the introduction of IUP will require a lot of time and work before it has become a natural part of the daily school work. My conclusion is, since it is up to each school to develop their own model for the work with the IUP, that there will be a great variation between schools and municipalities. The importance of anchoring the work with the IUP in the basic pedagogic outlook which every school must work towards, is essential for a meaningful implementation.
Swedish abstract
Från och med våren 2006, ska alla elever i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan som hjälper dem framåt i strävan att uppnå målen. Syftet med det här arbetet, är att ta reda på hur lärarna själva tror att deras funktion och roll i klassrummet kommer att förändras genom införandet av den individuella utvecklingsplanen, IUP, i grundskolan. För att ta reda på det genomför jag intervjuer med sex lärare i grundskolan, från förskoleklass till årskurs fem. Resultatet visar att det i stort finns en positiv attityd kring införandet av IUP, och att lärarna på sikt hoppas att det ska bli ett redskap och hjälpmedel för dem i deras yrkesutövande. Men lärarna är också medvetna om, och lite oroliga för, att införandet av IUP kommer att kräva mycket arbete och tid för att bli en naturlig del av skolans verksamhet. Min slutsats är, eftersom det är upp till varje skola att utforma sin egen modell för arbetet med IUP, att det kommer att finnas stor variation mellan skolor och kommuner. Vikten av att förankra arbetet i den pedagogiska grundsyn som lärarna och skolorna arbetar mot, är avgörande för ett meningsfullt genomförande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject den individuella utvecklingsplanen
grundskolan
IUP
lärarperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/2115 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics