EFFEKTEN AV FYSISK AKTIVITET VID DEPRESSION

DSpace Repository

EFFEKTEN AV FYSISK AKTIVITET VID DEPRESSION

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title EFFEKTEN AV FYSISK AKTIVITET VID DEPRESSION
Author Hansen, Ellinor ; Berngarn, Nina
Date 2016
English abstract
Background: Depression is one of the world’s most common diseases, that over 350 million people worldwide suffer from. In Sweden, five percent of the people suffer with depression and 80 % of them are treated with antidepressants. Alternative measures should be recommended as drug usage increases and often come with side effects. Nurses meets people with depression everywhere in healthcare and should have knowledge of other alternative measures. Such a measure could be physical activity. This knowledge can be used as incentives and nursing intervention. Purpose: To examine the effect of physical activity for patients diagnosed with depression Method: A Literature review with content analysis of 11 articles with quantitative approach. Results: Physical activity had a positive effect on depression, especially when used as an adjuvant treatment. The intensity of the physical activity had no effect on depressive symptoms. Conclusion: Physical activity should be recommended to people with depression because according to this study´s result it provides good effect on depression.
Swedish abstract
Bakgrund: Depression är en av världens vanligaste sjukdomar, som över 350 miljoner människor i världen lider av. I Sverige lider fem procent av befolkningen av depression och 80 % av dessa behandlas med antidepressiva läkemedel. Alternativa åtgärder rekommenderas då läkemedelsanvändningen ökar och ofta kommer med bieffekter. Sjuksköterskan möter personer med depression överallt i vården och bör därför ha kunskap om andra åtgärder. En sådan åtgärd kan vara fysisk aktivitet. Kunskapen kan användas som incitament och omvårdnadsåtgärd. Syftet: Att undersöka effekten av fysisk aktivitet för patienter med diagnostiserad depression. Metod: Litteraturstudie med innehållsanalys av 11 artiklar med kvantitativ ansats. Resultatet: Fysisk aktivitet hade god effekt på depression, speciellt när det användes som adjuvant behandling. Intensiteten på den fysiska aktiviteten hade ingen påverkan på depressiva symtom. Slutsats: Fysisk aktivitet bör rekommenderas till personer med depression då det enligt denna studies resultat ger god effekt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Adjuvant behandling
Depression
Effekt
Fysisk aktivitet
Träningsintensitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/21159 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics