Användarnas roll när det gäller säkerhet och integritet i smarta hem

DSpace Repository

Användarnas roll när det gäller säkerhet och integritet i smarta hem

Details

Files for download
Icon
PDF
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Användarnas roll när det gäller säkerhet och integritet i smarta hem
Author Sharrad, Nareeman ; Vicol, Virginia
Date 2016
English abstract
Smart devices used in a home environment inherits the same security and privacy issues associated with Internet of Things (IoT) because they share the same basic components such as RFID tags, sensors, sensor networks, WLAN and cloud storage. The purpose of this paper is to examine how users of smart homes perceive security and privacy risks. The result shows that what is perceived as a risk is individual and is different from one user to the next. However, the results also show that many users agree on what they perceive as a security and privacy risk. User awareness, on the other hand, is quite high and most of them are aware of security and privacy risks associated with smart home technology before they acquire a smart device. The result also shows that quite many prefer functionality and cheaper options in stead of safer but more expensive products. Previous research focus on technical solutions developers can use to reduce security and privacy risks in smart units. In this study, we concluded that users play an equally important role in the creation of risks. Users must take the initiative and gain knowledge about the risks associated with smart devices in their home. Our conclusion shows that it is important that developers and users take joint responsibility to minimize the occurrence of security and privacy risks in the smart homes.
Swedish abstract
Smarta enheter i hemmet ärver samma säkerhet och integritetsproblem som förknippas med internet of things (IoT) eftersom de använder samma komponenter såsom RFID-taggar, sensorer, sensornätverk, WLAN och datalagring i molnet. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användarna av smarta hem uppfattar säkerhets- och integritetsrisker. Resultatet visar att vad som uppfattas som en risk kan skilja sig åt från en användare till en annan. Resultatet visar även att många användare är överens om vad de upplever som säkerhets- och integritetsrisker. Användarnas medvetenhet om riskerna däremot är ganska hög och de flesta känner till att säkerhets- och integritetsrisker förekommer med smarta hem innan de skaffar sig en smart enhet. Resultatet visar även att ganska många föredrar funktionalitet och billigare alternativ framför säkrare men dyrare produkter. Tidigare forskning fokuserar främst på vilka tekniker utvecklarna av SH enheter kan använda för att minska säkerhets- och integritetsrisker. Genom denna studie har vi kommit fram till att användarna spelar en lika viktig roll när risker uppstår som brister i själva tekniken. Användarna måste ta initiativet och skaffa sig kunskap om riskerna innan de börjar använda smarta enheter i hemmet. Slutsatsen visar att det är viktigt att utvecklarna och användarna tar gemensamt ansvar för att minimera risker med säkerhet och integritet i smarta hem.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Internet of Things
Smarta hem
säkerhets- och integritetsrisker
användare
Handle http://hdl.handle.net/2043/21182 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics