Intimt partnervåld.Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för upptäckandet och bemötandet av intimt partnervåld?

DSpace Repository

Intimt partnervåld.Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för upptäckandet och bemötandet av intimt partnervåld?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Intimt partnervåld.Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan för upptäckandet och bemötandet av intimt partnervåld?
Author Jonsson, Maria ; Larsson, Linda
Date 2006
English abstract
It has been shown that in most countries Medical Doctors and Nurses rarely engage themselves in the process of discovering Intimate Partner Violence (IPV). Lack of knowledge, deeply founded norms and attitudes are probable causes for this. The purpose of this study is to describe the kind of knowledge that would enable a nurse to spot and answer the demands of a victim of IPV. This study is a systematic litteraturestudy based on 12 articles that has passed the quality requirements put forth by Wengström and Forsberg (2003). As a nurse you should be able to provide a safe and supportive environment that creates a good relationship, which is characterized by a helping and supporting hand, before you deal with IPV. According to the nursing theoretician Watson (1993) you can claim that a victim of IPV is suffering from unhealth. To understand this can be the first step to establish a good nursing relationship.
Swedish abstract
Det har visats att i de flesta länder engagerar sig sällan läkare och sjuksköterskor i arbetet att upptäcka intimt partnervåld (IPV). Brist på kunskap, djupt sittande normer och attityder är troliga anledningar till detta. Syftet med denna studie är att beskriva vilka kunskaper som kan underlätta för sjuksköterskan att upptäcka och bemöta den som har blivit utsatt för IPV. Studien är en systematisk litteraturstudie gjord på 12 artiklar som kvalitetsgranskats enligt Wengström och Forsberg (2003). Som sjuksköterska bör man erbjuda en säker, stödjande miljö och skapa en god relation som är präglad av hjälpande av tillit innan man frågar om IPV. Enligt omvårdnadsteoretikern Watson (1993) kan man påstå att den som blir utsatt för IPV lider av ohälsa. Att förstå detta tros vara det första steget till en god omvårdnadsrelation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Intimt partnervåld
Kunskap
Omvårdnad
Patient
Screening
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/2119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics