Utedagar i teori och praktik. En studie av utedagar i klass 2-3

DSpace Repository

Utedagar i teori och praktik. En studie av utedagar i klass 2-3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utedagar i teori och praktik. En studie av utedagar i klass 2-3
Author Elg, Maria
Date 2005
English abstract
The aim of this essay is to study the importance of the outdoor classroom from a learning perspective thru a study of outdoor activities at my partnerschool, class 2-3. The essay gives a theoretical view on the phenomena outdoor education. I have thru inteviews examined teachers and pupils perceptions of outdoor activities from a learning perspective and connected the result to theory. The results of my examination show that pedagogues and pupils have a positive attitude towards outdoor education. The teachers experinced that they are able to widen the scientific understanding and experince of pupils. The pupils see a day with outdoor activities as a day with learning and teaching outdoors and experince that they learn a lot of different things. Informal, non-classroom-based contexts make an important contribution to learning for the pupils. The oputdoor classroom as a complement to the indoor classroom is valuable to both pedagogues and pupils in a learning perspective.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka betydelsen av utedag ur ett pedagogiskt perspektiv genom en studie av utedagar på min partnerskola, klass 2-3. Arbetet ger en teoretisk översikt över fenomenet utomhuspedagogik. Med hjälp av intervjuer ville jag undersöka elevers och pedagogers uppfattningar om utedagar ur ett lärandeperspektiv och koppla resultatet till teori. Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att pedagoger och elever har en positiv inställning till utedagar. Eleverna är medvetna om att en utedag innebär undervisning ute och upplever att de lär sig en mängd olika saker. Utedagar som ett komplement till övrig undervisning är värdefull för både pedagoger och elever i ett pedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Outdoor activities
Outdoor classroom
Handle http://hdl.handle.net/2043/2120 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics