Miniräknaren i dagens gymnasieskola

DSpace Repository

Miniräknaren i dagens gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miniräknaren i dagens gymnasieskola
Author Nordström, Daniel
Date 2006-02-21
English abstract
The main purpose was to investigate how teachers use calculators in their education but also to investigate how students use them and if it exists any differences concerning attitudes and usage between students and teachers. Another purpose was to see if the usage of calculators have increased or decreased and to see if there are any differences in gender. Different surveys were used, one for teachers and one for students at five different schools. The results suggested an increased usage, a more positive attitude towards calculators among the teachers and that every teacher uses calculators in some form when the construct tests. Another results shows that teachers seem to use calculators as a pedagogic tool but the students use them to handle tables more afficient. The work also shows that boys has a more positive attitude towards calculators than girls, girls are more worried that they will loose their ability to count using their head. It shows that this is also something the teachers are concerned about. There is also a lot more boys than girls that dont own a calculator.
Swedish abstract
Arbetets syfte var att undersöka hur lärare använder miniräknaren i sin undervisning men även hur eleverna använder den och om det finns några skillnader i attityder och användning mellan elever och lärare. Undersökningen gick också ut på att se om användandet har ökat eller minskat i gymnasieskolan. Arbetet syftade också till att undersöka om det finns några skillnader mellan tjejer och killars attityder till miniräknaren och tjejer och killars användning av den. En lärarenkät och en elevenkät delades ut på fem olika skolor och dessa låg till grund för undersökningen. Resultatet pekar på en ökad användning, en mer positiv attityd till miniräknaren hos gymnasielärarna och att alla lärare, i någon form, tar hänsyn till miniräknaren vid prov. Arbetet visar även att lärare oftast ser miniräknaren som ett pedagogiskt verktyg medan eleverna ser den mer som ett redskap för att effektivisera framförallt huvudräkning och tabellhantering. Det visar också på att killar har en mer positiv attityd till miniräknaren än vad tjejer har, tjejer är mer oroliga för att deras huvudräkningsförmåga ska försämras om de använder miniräknaren för ofta, detta är också något som flera lärare är oroliga för. Samtidigt är det fler killar än tjejer som inte använder miniräknare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mathematics
Calculators
Gender differences
Attitudes
High School
Handle http://hdl.handle.net/2043/2122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics