Allmännyttans samhällsansvar

DSpace Repository

Allmännyttans samhällsansvar

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Allmännyttans samhällsansvar
Author Grander, Martin
Editor Salonen, Tapio
Date 2015
Swedish abstract
Denna bok handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Den allmännyttiga hyresrätten har under efterkrigstiden varit en garant för en generell bostadspolitik med ambitionen om ”en bostad för alla”. Med de senaste årtiondenas marknadsinriktning av bostadsfrågorna har dock allmännyttans förutsättningar förändrats. En ny lag anger att allmännyttan både ska vara samhällsnyttig och verka utifrån affärsmässiga principer. Hur går detta ihop? Kommer allmännyttan att lyckas med denna dubbla uppgift? Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som de nya förutsättningarna för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver. Boken är resultatet av ett flervetenskapligt forskningsprojekt som har engagerat ett dussintal forskare specialiserade på olika aspekter av allmännyttans förändrade roll. Forskningsledare och redaktör för boken har varit Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola.
Publisher Liber
Host/Issue Nyttan med allmännyttan
ISBN 978-91-47-11239-5
Language swe (iso)
Subject Allmännyttan
Svensk bostadspolitik
Hyresrätt
Samhällsansvar
Socialt ansvar
Handlingsutrymme
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21222 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-47-11239-5 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics