Allmännyttans samhällsansvar

DSpace Repository

Allmännyttans samhällsansvar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Grander, Martin en_US
dc.contributor.editor Salonen, Tapio
dc.date.accessioned 2016-09-01T08:55:58Z
dc.date.available 2016-09-01T08:55:58Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-47-11239-5 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21222
dc.description Denna bok handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Den allmännyttiga hyresrätten har under efterkrigstiden varit en garant för en generell bostadspolitik med ambitionen om ”en bostad för alla”. Med de senaste årtiondenas marknadsinriktning av bostadsfrågorna har dock allmännyttans förutsättningar förändrats. En ny lag anger att allmännyttan både ska vara samhällsnyttig och verka utifrån affärsmässiga principer. Hur går detta ihop? Kommer allmännyttan att lyckas med denna dubbla uppgift? Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som de nya förutsättningarna för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver. Boken är resultatet av ett flervetenskapligt forskningsprojekt som har engagerat ett dussintal forskare specialiserade på olika aspekter av allmännyttans förändrade roll. Forskningsledare och redaktör för boken har varit Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola. en_US
dc.format.extent 29
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Liber en_US
dc.subject Allmännyttan en_US
dc.subject Svensk bostadspolitik en_US
dc.subject Hyresrätt en_US
dc.subject Samhällsansvar en_US
dc.subject Socialt ansvar en_US
dc.subject Handlingsutrymme en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Allmännyttans samhällsansvar en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 2 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication Nyttan med allmännyttan en_US
dc.format.ePage 188
dc.format.sPage 160
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics