Lärarauktoritet i en post-traditionell värld

DSpace Repository

Lärarauktoritet i en post-traditionell värld

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Lärarauktoritet i en post-traditionell värld
Author Lilja, Peter
Date 2016
Swedish abstract
I denna artikel diagnostiserar vi den pågående svenska utbildningskrisen med hjälp av Hannah Arendts auktoritetsbegrepp. Vi argumenterar för att Arendt kan hjälpa oss att se att den svenska utbildningsdebatten vittnar om avsaknaden av ett trovärdigt auktoritetsbegrepp varför debatten fastnar mellan två olyckliga motpoler, en progressiv antiauktoritär bild av utbildning och en traditionell disciplinär bild av utbildning. Problemet med bägge dessa bilder hävdar vi vara att ingen av dem kan förankras i ett trovärdigt auktoritetsbegrepp (vilket Arendt visar att utbildning behöver). Den progressiva modellen misslyckas eftersom utbildning utan auktoritet är avhängig förhandling vilket i sig utesluter den hierarkiska ordning utbildning bygger på. Den traditionella modellen misslyckas eftersom den hänfaller åt disciplin och tvång vilket Arendt hävdar omintetgör en auktoritär relation. Vi visar också hur den svenska progressivismen på oväntade vis gift sig med en marknadslogik genom studentcentrerade projekt som entreprenöriellt lärande.
Conference
Dialogkonferens 2016 Pedagogisk forskning i Skåne (22 augusti 2016 : Lund)
Language swe (iso)
Subject Arendt
Auktoritet
Lärare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/21226 Permalink to this page
Link http://www.soc.lu.se/article/konferens-om-pedagogi... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics