Rätt till rätt betyg - lärarperspektiv på betyg och bedömning mellan pojkar och flickor inom idrottsundervisningen

DSpace Repository

Rätt till rätt betyg - lärarperspektiv på betyg och bedömning mellan pojkar och flickor inom idrottsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rätt till rätt betyg - lärarperspektiv på betyg och bedömning mellan pojkar och flickor inom idrottsundervisningen
Author Abalo, Victor ; Becirovic, Damir
Date 2016
English abstract
The statistical evidence, regaring the assesment in high school P.E., shows that boys have better grades than girls (Skolverket, 2010). The report from Skolveket (2005) shows that the subject is percieved as predominant by boys, because they are allowed to take more place and dominate. This dominance appears only in this subject (Skolverket, 2010). Our aim for this survey is to analyze how six teachers discuss the assessment, with the statement that boys have higher grades than girls. Our survey showed that there is a connection to Giddens structuraltheory and his views on the problematization of gender (Giddens, 2003; Hermann, 2004). Schenkers (2009) sportsdidactics as an analyzing tool contributes to the acknowledgement of the problems, according to the statements of the teachers. The structuraltheory had the most effect, because the majority of the teachers we investigated uttered that many teachers worked with an ”outdated thinking” (Hermann, 2004). This educational structure primarily promotes boys, according to two teachers. Another factor for effect was the problematic of gender, due to a teachers statement, using hierarchy teaching in wich the male gender dominates and disciplines (Giddens, 2003). Sportsdidactics as an analyzing tool is used to point out the anatomy and structure of teaching (Schenker, 2009). In reference to the sports didactics analysis, the statement of two teachers showed that their teaching flawed, due to the statements showing an inaccurate use of the curriculum (2011).
Swedish abstract
Enligt skolverkets betygsstatistik, för gymasiet, visar det sig att pojkar har bättre betyg än flickor i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2010). Skolverkets rapport (2005) visar att ämnet uppfattas som ett ”pojkämne”, eftersom pojkarna tillåts ta mer plats och dominera undervisningen. Denna pojkdominans ser man bara i ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 2010). Syftet för den här studien är att undersöka hur sex lärare diskuterar betygsättningen, med utgångspunkt från påståendet att pojkar har högre betyg än flickor i idrott och hälsa. Undersökningen visade att lärarnas uttal går att kopplas till Giddens struktureringsteori och hans syn på genusproblematiken (Giddens, 2003; Hermann, 2004). Schenkers (2009) idrottsdidaktiska analysverktyg bidrar till en förståelse kring problemet utifrån lärarnas uttalanden. Struktureringsteorin påverkade allra mest, eftersom majoriteten av valda lärare uttalade sig om att många lever kvar i ”det gamla tänket” (Hermann, 2004). En struktur i undervisningen som gynnar främst pojkarna, vilket kunde kopplas till två lärares uttalande. En annan faktor var den kring genus-problematiken där en lärare, enligt utsagor, skapar en hierarki där det manliga könet dominerar och disciplinerar rummet (Giddens, 2003). Idrottsdidaktik som analysverktyg används för att poängtera hur undervisningens anatomi bör struktureras (Schenker, 2009). I förhållande till den idrottsdidaktiska analysen visar två lärares uttalanden att deras undervisning brister, då deras utsagor visar på en felaktig användning av läroplanen (2011).
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject physical education
gender
rating and assessment
sports didactics
structure
Handle http://hdl.handle.net/2043/21243 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics