Musikundervisningens dilemma

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musikundervisningens dilemma
Author Sjöström, Manda ; Strömstedt, Tony
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Titel: Musikundervisningens dilemma – en studie om när och hur musiklärares och elevers uppfattningar om musikundervisningen möts. Författare: Manda Sjöström och Tony Strömstedt Vi har undersökt elevers och musiklärares uppfattningar kring musikundervisningen på två olika skolor. Vårt syfte med undersökningen är att problematisera och försöka förstå musikundervisningen. Vår problemformulering lyder: • På vilket sätt möts elevers och musiklärares uppfattningar om musikundervisningen? Vi har använt oss av intervjuer i vår undersökning. Vi genomförde åtta elevintervjuer med elever i årskurs sex och två lärarintervjuer med musiklärare. Vår studie är av kvalitativ och induktiv karaktär. Undersökningen utförde vi på skolor där vi redan hade en etablerad kontakt. Vi kom i vår undersökning fram till att elevernas och lärarnas uppfattningar kring musikundervisningen skiljer sig åt. Detta leder till att samspelet mellan lärare och elev blir problematiskt. Vi har förstått att elevernas och lärarnas uppfattningar om musikundervisningen inte möts på så vis att lärarna har visioner om vad som är viktigt och nödvändigt att lära sig inom musik, men eleverna förstår inte varför just detta skulle vara viktigt. Nyckelord: Musikundervisning – samspel – möte – musiklärare – uppfattningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject musik
musikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2125 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics