Dans i skolan - en danslärares och sex grundskollärares syn på och tankar om dans i skolan

DSpace Repository

Dans i skolan - en danslärares och sex grundskollärares syn på och tankar om dans i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Dans i skolan - en danslärares och sex grundskollärares syn på och tankar om dans i skolan
Author Kayser, Emma
Date 2006
English abstract
The title in this essay is: Dance in school - a dansing teacher´s and six school teachers toughts about dance in school. In this essay I have intevieved one dance teacher an six school teachers about their thoughts about dance in school. The reason that I did these intervievs where that I would like to start a project with dance in school in the future. Beacuse of that i thougth that it could be intresting to know some school teachers thougths about dance in school. The dance theacher already had some thoughts about some ways that she could work with dance in school. In the result it has shown that dance in school is a quit unknown subject. The dance theacher would like to ither come to the school and dance with the students, or teach the school teachers how thew can wor with dance. The school teachers are positive to both alternatives. They all think that the cildren would like it. The school teachers think that tings like to little of time, mone and room makes it difficult to work with dance in school.
Swedish abstract
Arbetets titel är Dans i skolan – en danslärares och sex grundskollärares syn på och tankar om dans i skolan, och författare är Emma Kayser. Problemområdet är dans i skolan, vilket är ett område som är förhållandevis främmande för många. Frågan jag har arbetat utifrån är: Vad har en danslärare respektive sex grundskollärare för syn på och tankar om dans i skolan? Syftet med att göra undersökningen har varit att jag i framtiden har planer på att starta ett projekt med dans i skolan. Därför har det varit av intresse för mig att undersöka vad en danslärare och några grundskollärare har för tankar om att arbeta med just dans i skolan. Undersökningen har genomförts med intervjuer som metod. Dansläraren intervjuades först eftersom jag ville höra hennes tankar om hur hon skulle kunna tänka sig att arbeta med dans i skolan innan jag intervjuade grundskollärarna. När grundskollärarna sedan intervjuades fick de först berätta om sina tankar. Sedan presenterade jag danslärarens tankar för att höra hur de ställde sig till dem. Den form av dans som dansläraren arbetar med är folkdans, vilket i huvudsak innebär styrd pardans. Det har även visat sig att det är denna form av dans som grundskollärarna i undersökningen tänker på i första hand. Danslärarens tankar handlar om att hon antingen kommer till skolorna och undervisar eleverna i dans, eller att hon utbildar grundskollärarna i hur de kan arbeta med dans. Det har visat att grundskollärarna är övervägande positiva till att arbeta med dans i skolan. De tycker att det skulle vara bra om deras elever fick regelbunden dansundervisning av en utbildad danslärare och de tror att barnen skulle uppskatta det. Olika användningsområden för dans i skolan har också kommit fram i undersökningen. Några tycker att dans hör hemma på idrotten, medan andra mycket väl skulle kunna tänka sig att använda dans i ett temaarbete. Några saker som kan försvåra arbetet med dans i skolan är brist på tid, pengar och utrymme.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dans
Rörelse
Motorik
Danslärare
Grundskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/2126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics