En knuff i rätt riktning- en studie om att förändra individers miljömässiga beteenden genom triggers och Fogg behavior model. 


DSpace Repository

En knuff i rätt riktning- en studie om att förändra individers miljömässiga beteenden genom triggers och Fogg behavior model. 


Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En knuff i rätt riktning- en studie om att förändra individers miljömässiga beteenden genom triggers och Fogg behavior model. 

Author Necksten, Lisa
Date 2016
English abstract
To understand what makes individuals change their behaviors towards more environmentally friendly, this study started with Fogg behavior model which says that the factors needed to change a behavior is motivation, ability and triggers. This study investigated in which scale individuals who has motivation, ability and triggers achieved their goals of changing behaviors to more environmentally friendly, and how much effect the trigger had. I had four lectures, all opened for the general public, about chemicals in the every day life and afterwords the participants chose five ”behavior-goals” they wanted to achieve. Half of the respondents got triggers every week and after two months everybody made a follow-up where they rated in which scale they experienced that their goals were achieved. The result shows that the group with both motivation, ability and triggers reached their goals in average with 82,6% and the group with motivation and ability but without triggers reached their goals in average with 59,9 %. Fisher ́s Exact Test shows a significance level of p < 0,01 which is the same as a highly significant. This indicates that Fogg behavior model might be reliable and that the trigger is important for a behavior to occur.
Swedish abstract
För att förstå vad som får en individ att förändra beteenden till mer miljövänliga har studien utgått ifrån Fogg behavior model som menar att faktorerna motivation, förmåga och triggers behövs för att ett beteende ska förändras. Studien har undersökt i hur stor grad individer som har motivation och förmåga, samt fått triggers, uppnått sina miljömässiga beteendeförändringsmål. Det har även undersökts hur stor skillnad triggern gör för att ett beteende ska uppnås. Jag höll fyra, för allmänheten öppna, föreläsningar om kemikalier i vardagen varpå deltagarna satte fem beteendeförändringsmål att uppnå. Hälften fick under två månaders tid kontinuerliga triggers varpå samtliga respondenter fyllde i en uppföljning där de rankade i vilken grad de upplevde att deras beteendemål var uppfyllt. Resultatet visar att gruppen med både motivation, förmåga och triggers i genomsnitt nådde sina mål med 82,6 % och att gruppen med motivation och förmåga, men utan triggers, uppnådde sina mål i genomsnitt med 59,9%. Fishers exakta test visar en signifikansnivå på p < 0,01 vilket innebär en hög signifikant. Detta tyder på att Fogg behavior model är tillförlitlig samt att faktorn trigger är viktig för att en beteendeförändring ska ske.

Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject behavioral change
Fogg behavior model
trigger
pro-environmental behavior
Handle http://hdl.handle.net/2043/21280 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics