Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

DSpace Repository

Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mobile Devices in the Hands of the Youngest Children
Author Jones Thomory, Diana ; Mykhailovska, Nataliia
Date 2016
English abstract
It has become modern to use mobile devices at an early age. The study aims to understand the way young children interacts with mobile devices during the first 4 years of life and how mobile devices can help parents gain learning benefits for the youngest children. In order to meet the purpose of the research there were several formulated questions concerning how the stage of children’s development can affect the possibility of interaction and learning with mobile devices and what advantages and disadvantages the parents discovered during their children’s usage of mobile devices. The relevant theory was presented regarding children’s physical and cognitive development from 0 to 4 years old. The mixed method approach (survey and interviews) was effective enough to understand how the children usage of mobile devices differs from year to year as they become older. There were some recommendations for the parents that were presented as well.
Swedish abstract
Det har blivit modernt att använda mobila enheter i tidig ålder. Studien syftar till att förstå hur barn interagerar med mobila enheter under de första 4 levnadsåren och hur de kan hjälpa föräldrar att få inlärningsfördelar för de yngsta barnen. För att möta syftet med undersökningen fanns flera formulerade frågor om hur barnens utvecklingsnivå kan påverka möjligheten till interaktion och lärande med mobila enheter, vilka fördelar och nackdelar föräldrarna upptäckt under sina barns användning. Relevanta teorin presenterades om barns fysiska och kognitiva utveckling från 0 till 4 års ålder. Den blandade forskningsmetoden strategi (enkät och intervjuer) var tillräckligt effektiva för att förstå hur barnens användning av mobila enheter skiljer sig för varje år när de blir äldre. Det presenterades också några rekommendationer till föräldrarna.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject mobile devices
applications
games
entertainment videos
cognitive development
children development
children interaction
mobila enheter
applikationer
spel
underhållning videor
kognitiv utveckling
barns utveckling
barn interaktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/21282 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics