Att leka och lära

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leka och lära
Author Jönsson, Jenny ; Casitovska, Tanja
Date 2006
English abstract
The essay is about the important of playing for childrens learning.
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om lekens betydelse för barns inlärning. För att få fram vårt resultat har vi gjort intervjuer, samtalat och observerat. Leken i förskolan och skolan används flitigt i de lägre åldrarna, i de högre åldrarna är undervisningen mer knuten till läroböcker. I vår undersökning fick vi fram att leken har en viktig betydelse för barns inlärning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lära
Handle http://hdl.handle.net/2043/2129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics