”Värdegrunden i Läroplan för Förskola” - En kvalitativ analys om värdegrund och normer i Lpfö 98/10

DSpace Repository

”Värdegrunden i Läroplan för Förskola” - En kvalitativ analys om värdegrund och normer i Lpfö 98/10

Details

Files for download
Icon
Examensarbete ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Värdegrunden i Läroplan för Förskola” - En kvalitativ analys om värdegrund och normer i Lpfö 98/10
Author Sandquist, Tina ; Hänninen, Matilda
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med den här studien har varit att undersöka värdegrunden i Lpfö 98/10, samt hur normer skrivs fram där i. Vi har också velat undersöka huruvida den normkritik som skolverket efterfrågar syns i läroplanen, som kanske är det styrdokument förskollärare använder sig allra mest av. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys där vi har utgått ifrån litteratur som är relevant för området. Normkritik är ett relativt nytt begrepp som utgår från queer teori, queer teori utgör en bakgrund för normkritiken och är därför viktig att ha i beaktande. Analysen visar att den av skolverket efterfrågade normkritiken saknas i Lpfö 98/10. Istället finns det på många ställen snarare ett toleransperspektiv. Analysen visar också att olika normer fastställs, upprepas samt utelämnas ut läroplanen. Värdegrunden tycks i Lpfö 98/10 vara något som ska överföras från vuxna till barn. Vår slutsats är att det som förskollärare är viktigt att vara medveten om bristerna i Lpfö 98/10 när det kommer till värdegrunden samt normerna, så att inte likabehandlingsarbetet påverkas av dessa brister.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Förskola
Läroplanen
Normkritik
Tolerans
Queer
Normer
Värdegrund
Intersektionalitet
Jämställdhet
Jämlikhet
Likabehandling
Handle http://hdl.handle.net/2043/21310 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics