Naturen - Här kommer vi

DSpace Repository

Naturen - Här kommer vi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturen - Här kommer vi
Author Rrustemi, Stina ; Rönn, Marina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man som förskollärare skapar och bevarar trygghet på en bussförskola. En kvalitativ metod användes i genomförandet av undersökningen och vi har valt att utgå ifrån förskollärares perspektiv. För att få en ökad förståelse intervjuades fyra förskollärare om deras syn på att skapa och bevara trygghet för barn. Resultatet av detta kan sammanfattas vid att förskollärarna ständigt arbetade med att skapa och bevara trygghet i den dagliga verksamheten. Förskollärarna ansåg att barns trygghet på bussförskolan var ett av de viktigaste uppdragen att arbeta med och för att kunna bevara tryggheten krävs ett gediget arbete från förskollärarnas sida. Avslutningsvis utifrån förskollärarnas perspektiv kunde vi fastställa att en grundläggande faktor som trygghet kan gynna barns lärande i olika miljöer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Trygghet
Bussförskola
Miljö
Anknytning
Trygg bas
Handle http://hdl.handle.net/2043/21312 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics