Att arbeta med att motverka könsmönster och könsroller

DSpace Repository

Att arbeta med att motverka könsmönster och könsroller

Details

Files for download
Icon
Examensarbetet i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att arbeta med att motverka könsmönster och könsroller
Author Subin, Sanja
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Detta arbete syftar till att belysa förskolepersonals tankar kring traditionella könsmönster och könsroller genom att undersöka hur de använder olika material för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Att motverka kan ske på olika sätt och jag har titta på hur pedagoger använder olika material på avdelningen, men användningen av böcker var det som intresserade mest. Till grunden för studien ligger intervjuer med pedagoger som arbetar på samma avdelning på en förskola i Sverige. Materialet från intervjuerna transkriberas för att sedan analyseras via ett genusperspektiv, vilket menas att man genom ett kritiskt sätt att se på kön och genus analyserar insamlat material. Resultat av studien visar på att pedagogerna på just denna avdelning inte använder böcker som verktyg för att motverka traditionella könsmönster, samt att det fattas kunskap till arbetet med traditionella könsmönster. Pedagogerna är införstådda med att deras arbete att motverka traditionella könsmönster med hjälp av böcker inte sker.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject böcker
genus
kön
könsmönster
könsroller
motverka
normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/21314 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics