Flera språk är en tillgång, inte ett problem - en studie om hur förskollärare arbetar med barns alla språk

DSpace Repository

Flera språk är en tillgång, inte ett problem - en studie om hur förskollärare arbetar med barns alla språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flera språk är en tillgång, inte ett problem - en studie om hur förskollärare arbetar med barns alla språk
Author Lankauf, Paulina
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare jobbar för att främja utveckling av flerspråkiga barns samtliga språk. För att uppnå syftet har jag använt mig av kvalitativ metod. Tre förskollärare och en barnskötare har intervjuats. Materialet som samlats med hjälp av intervjuerna har analyserats utifrån sociokulturell teori om lärande som betonar att man lär sig i interaktion med andra, i studien menas alltså barn som lär sig i samspel med framför allt vuxna. Studiens resultat visar att för att utveckla alla sina språk behöver barnen samtala med vuxna som talar dessa språk, men även när pedagogerna inte behärskar barnens alla språk jobbar de med flerspråkighet genom användning av hjälpmedel, kontakt med barnens hem och samarbete mellan avdelningar och förskolor. Att lärarna har ett positivt förhållningssätt till barnens flerspråkighet och att det finns en bra relation mellan lärarna och barnen, där barnen, deras intresse och påverkan på sin vardag på förskolan sätts i centrum, spelar också stor roll för barnens lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
modersmål
barn
lärande
förskola
pedagoger
sociokulturellt
Handle http://hdl.handle.net/2043/21315 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics