Att skriva muntlig historia

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Att skriva muntlig historia
Author Lindholm, Susan
Editor Thor Tureby, Malin ; Hansson, Lars
Date 2015
Swedish abstract
Det här kapitlet handlar om sista skedet av arbetsprocessen – det faktiska skrivandet av muntlig historia till en sammanhängande akademisk text. Genom exempel från både svensk och internationell litteratur diskuteras här några huvudsakliga konsekvenser av val och formulering av en central forskningsfråga för den slutgiltiga texten. Exemplen är uppdelade enligt deras betoning av vad den muntliga historikern Alessandro Portelli kallar för den muntliga historiens tre nivåer – händelsernas historia, minnets historia, och slutligen samspelet mellan dessa två första nivåer. Fokus ligger på textens övergripande tema, forskningsfråga, struktur samt hur författaren i fråga använder sig av det muntliga materialet. Kapitlet reflekterar därigenom kring hur en text inom muntlig historia kan skrivas fram utifrån en central forskningsfråga.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Muntlig historia : i teori och praktik
ISBN 9789144103556
Language swe (iso)
Subject oral history
muntlig historia
muntliga källor
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21320 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789144103556 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics