Stadsmissionen i Malmös verksamhet för de hemlösa -Vilken roll Stadsmissionen i Malmö har i samhället

DSpace Repository

Stadsmissionen i Malmös verksamhet för de hemlösa -Vilken roll Stadsmissionen i Malmö har i samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stadsmissionen i Malmös verksamhet för de hemlösa -Vilken roll Stadsmissionen i Malmö har i samhället
Author Blunk, Björn ; Lindgren, Ida
Date 2006
Swedish abstract
Vi har undersökt den verksamhet Stadsmissionen i Malmö utför för de hemlösa i staden. De centrala frågeställningarna vi har utgått ifrån har varit hur Stadsmissionen i Malmö ser på sin roll i samhället och hur det offentliga ser på Stadsmissionen i Malmös roll i samhället. Stadsmissionen i Malmö är knuten till det offentliga genom entreprenader. Det offentliga ser Stadsmissionen i Malmö i huvudsak som en entreprenör åt dem och att deras verksamhet inte är oersättlig. Det offentliga ser dock att Stadsmissionen i Malmö har egenskaper som gör att de kan erbjuda sina besökare det lilla extra och att de därför har en jätteviktig roll för de hemlösa i staden. Stadsmissionen i Malmö menar också att de inte är oersättliga, men att det kan vara svårt för andra aktörer att skapa den goda stämning och den helhetssyn som man har på Stadsmissionen i Malmö.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject beroendeskap
hemlösa
professionalism
roller
socialt inriktade frivilligorganisationer
Stadsmissionen
Handle http://hdl.handle.net/2043/2134 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics