Förskolans mottagande av nyanlända flyktingbarn

DSpace Repository

Förskolans mottagande av nyanlända flyktingbarn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolans mottagande av nyanlända flyktingbarn
Author Taturi, Edvina ; Palmqvist, Ronja
Date 2016
English abstract
Sweden has received plenty of refugees, of which many of these are families, but also unaccompanied children. Children's families have been offered pre-school places subject to availability. The pressure is high and there are many children waiting in line. The receiving site must take note of how the Swedish preschool works and its activities. The study is made in a kindergarten in southern Sweden have been studying how preschool receives refugee children. The study is based on interviews conducted at the preschool where the questions asked and the teachers responsible. Educators are close at hand in the best possible way, they are like a hub for families where one tries to answer questions between heaven and earth. Many of the children have family members left at home, which means that teachers will be physically supported by the closeness and care for the needy children. The study analyzes the teachers' experiences and tells how educators are doing to help kids get on track, from the introduction kindergarten to a regular kindergarten
Swedish abstract
Sverige har tagit emot massor av flyktingar varav många av dessa är familjer, men även ensamkommande barn. Barnfamiljerna har blivit erbjudna förskoleplatser i mån av plats. Trycket är högt och det är många barn som väntar i kö. De som fått plats får tar del av hur den svenska förskolan fungerar och dess verksamhet. Studien som är gjord på en förskola i Skåne har studerat hur förskolan mottager flyktingbarnen. Studien utgår från intervjuer som görs på förskolan där frågor ställts och pedagogerna svarar. Pedagogerna finns nära till hands på bästa möjliga sätt, de är som ett nav för familjerna där man försöker besvara frågor mellan himmel och jord. Många av barnen har familjemedlemmar kvar i hemlandet vilket gör att pedagogerna blir ett fysiskt stöd genom närhet och omsorg för de behövande barnen. Studien analyserar pedagogernas upplevelser och berättar hur pedagogerna gör för att hjälpa barnen att komma på rätt spår , från introduktionsförskola till en vanlig förskola.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Nyanlända
Mångkulturellt
Bemötande
Integrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/21342 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics