Integration projects with football

DSpace Repository

Integration projects with football

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Integration projects with football
Author Wikenstål, Jakob
Date 2016
English abstract
The refugee crisis has made a huge impact on the Swedish society and one of the solutions from the Swedish government has been the community sports. The Swedish government have funded a big amount to ease the integration process for the refugees. The question is, can all community sports engage? Why do they engage? What will happen with the projects now when the border is closed? The purpose of this study is to examine the stories from high and low level football clubs regarding their integration projects and what the intention of running these are with the use of Bourdieu’s perspective. The method for the study has been interviews, document analysis and observations. The findings of the study show through the perspective of Bourdieu an increased social capital may be produced at both groups and they want to do their part in the society within the field of football.
Swedish abstract
Under den senaste tiden har Sveriges regering givit stora ekonomiska stöd till idrotten i syfte att förenkla integrationen sett till den stora flyktingströmmen som pågått till landet. Frågan är om alla idrottsföreningar är redo för detta eller bidrar endast på grund av pengarna eller varför ställer idrotten upp? Vad kommer hända framöver nu när gränserna är stoppade för flyktingar. Studiens syfte är att förstå Malmö FF och AIF Barrikadens berättelser kring deras integrationsprojekt och undersöka vad nyttofunktionen för deras integrationsprojekt är ur ett sociologiskt perspektiv. Med hjälp av Bourdieus fält, kapital och habitus har jag tolkat berättelsen från en elitfotbollsklubb och en breddfotbollsklubb. Studiens metod består av insamlingsmetod i form av tidigare forskning och egen empiriinsamling genom observationer, dokumentanalys, intervjuer och dessutom bearbetningsmetod i form av kvalitativ analys utifrån intervjuer, projektplan och observationer. Oavsett vilken klass eller vart du kommer ifrån så kan Bourdieus perspektiv hjälpa mig att tolka hur både individer och grupper agerar i ett fält. Resultatet visar två skilda integrationsprojekt där den ena klubben skapat ett lag för ensakommande flyktingar och den andra bedriver spontanfotboll. Båda Fotbollsklubbarna vill bidra till samhället och ser idrottsföreningslivet som en bra aktivitet för nyanlända att slippa oro och utveckla ett socialt kapital. Integrationsprojekten grundar sig i fotbollens fält med givna regler som sätter båda projekten på utmaningar. Smaken för fotboll finns hos majoriteten av deltagarna och de har börjat utveckla sitt sociala kapital med fler vänner. Det kan vara så att regeringens förtroende på idrotten betydelse, ett symboliskt kapital kan vara en mötesplats för integration.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics