Förutsättningar för barns spontana musikskapande i förskolan

DSpace Repository

Förutsättningar för barns spontana musikskapande i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förutsättningar för barns spontana musikskapande i förskolan
Author Henriksson, Felicia ; Karlsson, Ida
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie har som syfte att undersöka hur mycket utrymme barns spontana musikskapande ges i förskolans verksamhet. Vi undersöker vad och om pedagogerna tycker att det är viktigt med musik i förskolan, vi tar reda på när de använder sig av musik och på vilket sätt. Därifrån synliggör vi om möjligheter finns för barns spontana musikskapande i verksamheten. Genom denna studie belyser vi hur/om barns spontana musikskapande i synliggörs och möjliggörs förskolan. Vi har använt oss av intervju som metod för att samla in empiri till denna studie. Det väsentliga för oss har varit hur pedagogerna ser på musik i förskolan. Empirin har vi sedan analyserat med hjälp av de teoretiska begreppen flow och musicking. Vi har även använt oss av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Resultatet av vår analys visar att det finns en brist på utrymme för barnen att kunna utforska musik och ljud utanför samlingen. Det blir tydligt att många pedagoger känner sig osäkra inför sin egen roll för musiken i förskolan och därför är kanske inte musik en prioritet, därför kan det vara viktigt för barnen att de får tillgång till musiken spontant, utanför samlingen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject flow
musicking
spontant musikskapande
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/21355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics