Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar - en studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av att integrera studie- och yrkesvägledning i grundskolans verksamhet

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar - en studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av att integrera studie- och yrkesvägledning i grundskolans verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar - en studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av att integrera studie- och yrkesvägledning i grundskolans verksamhet
Author Ekdahl, Nina
Date 2016
Swedish abstract
Forskning visar att studie- och yrkesvägledning i dagens samhälle inte ses som hela skolans ansvar. En kommun har startat ett projekt, där alla kommunens grundskolor ska ha en plan för att studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse ska bli hela skolans ansvar. Syftet med den här studien är därför att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledarnas upplevelser av projektet. Studien har två frågeställningar som ämnar besvara studie- och yrkesvägledarnas syn på hur lärare upplever integrerad studie- och yrkesvägledning, samt vilken syn studie- och yrkesvägledarna har på projektets upplägg. Genom en kvalitativ metod har fyra studie- och yrkesvägledare intervjuats. Den insamlade datan har analyserats utifrån de teoretiska begreppen learning by doing, kontext, miljö och meningssammanhang. Resultatet visar att respondenterna upplever att många lärare inte förstår vad studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innebär, men att många lärare trots detta väver in studie- och yrkesvägledning i lektionerna i dagsläget. En plan för studie- och yrkesvägledning upplevs ge förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar, vilket skulle kunna ge effekter som studiemotiverade elever. Att en/ett par lärare från så gott som varje skola har fått delta på workshops samt fått information av kommunens studie- och yrkesvägledare, ses som ett bra tillvägagångssätt för att få ut studie- och yrkesvägledningen i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledning
organisationsutveckling
learning by doing
hela skolans ansvar
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/21359 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics