Gemensamhetsutrymmet - En mötesplats på gott och ont

DSpace Repository

Gemensamhetsutrymmet - En mötesplats på gott och ont

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gemensamhetsutrymmet - En mötesplats på gott och ont
Author Persson, Jenny ; Nemeth, Susanne
Date 2006
English abstract
A common room - Encounter for good or bad
Swedish abstract
Vi har studerat samspelet i gruppbostaden för att se hur samspelet gestaltar sig. I huvudsak har vi studerat samspelet i gemensamhetsutrymmet mellan de boende och personal. Gemensamhetsutrymmet är en mötesplats för gemenskap men mötet kan också uppfattas som påtvingat. De personer som bor tillsammans i gruppbostaden har inte valt att bo gemensamt utan de bor i en gruppbostad på grund av att de har en lindrig utvecklingstörning och är i behov av stöd av perso-nal. Vi har funnit att samspelet styrs på makronivå utifrån den rådande handikapp-politiken och organisationens tankar. I det enskilda mötet på mikronivå styrs sam-spelet av personalen och till en del av de boende. Gemensamhetsutrymmet har en stor betydelse för de flesta av de boende där de kan skapa gemenskap med var-andra och med personalen. Men samspelet i gemensamhetsutrymmet styrs av reg-ler, strukturering av t.ex. måltidssituationen och aktiviteter. Valfriheten att använ-da gemensamhetsutrymmet för de boende begränsas av regler och strukturer. Därmed begränsas de boende i gemenskapen med varandra.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gemensamhetsutrymme
Gruppbostad
LSS
Person med utvecklingsstörning
Samspel
Personal
Regler
Måltidssituationen
Struktur
Valfrihet
Gemenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics