Parameterundersökning kring användares medvetenhet och oro för cookie-användning

DSpace Repository

Parameterundersökning kring användares medvetenhet och oro för cookie-användning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Parameterundersökning kring användares medvetenhet och oro för cookie-användning
Author Tomasson, Camilla ; Soldo, Kristina
Date 2016
English abstract
The amount of data online has increased tremendously in recent years, largely because of the development of social media. Because of this, a greater incentive to use cookies and collect user information has been created. This increased collection of personal data creates a greater risk that users' privacy is lost. Previous research on users' concern and awareness of this has shown that many users are unaware of these risks. This study aims to explain how different parameters affect the users concern and awareness regarding the use of cookies through a questionnaire. To analyze the results we used graphs and correlation analyzes. The results show that 83% of respondents are aware of the use of cookies and more than half of them feel some type of concern about the monitoring which is possible because of them. When we looked at awareness and concern about the use of cookies by gender, age and educational levels the results show several correlations. The results showed strong correlations between awareness and education. In addition, the result also show strong correlations between awareness and culture/gender.
Swedish abstract
Mängden data på nätet har ökat enormt de senaste åren mycket på grund av utvecklingen av sociala medier. På grund av detta har ett större incitament för att använda cookies och att samla in användarinformation skapats. Denna ökade insamling av personlig data skapar i sin tur en större risk för att användares integritet går förlorad. Tidigare forskning kring användares oro och medvetenhet för användningen av cookies har visat att många användare är helt ovetande om dessa risker för övervakning. Studien syftar till att förklara hur olika parametrar påverkar användes oro och medvetenhet kring cookie-användning genom ett frågeformulär. För att analysera resultatet används diagram och korrelationsanalyser. Resultatet visar att 83% av respondenterna är medvetna om cookie-användning och dessutom känner över hälften av dessa någon typ av oro för den kartläggning som sker genom dem. När vi tittat på medvetenhet och oro för cookie-användning utifrån kön, ålder och utbildningsnivå visar resultatet flera korrelationer. Resultatet visade starka korrelationer mellan bland annat medvetenhet och utbildningsnivå. Utöver detta visar resultatet även starka korrelationer mellan medvetenhet och kultur/kön.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Cookies
user
awareness
concern
medvetenhet
social media
Handle http://hdl.handle.net/2043/21360 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics