SKRÄCKÖDLOR OCH RÖDBETOR - VARFÖR GIFTER DE SIG? Bröllop som feminitetsprojekt.

DSpace Repository

SKRÄCKÖDLOR OCH RÖDBETOR - VARFÖR GIFTER DE SIG? Bröllop som feminitetsprojekt.

Details

Files for download
Icon
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SKRÄCKÖDLOR OCH RÖDBETOR - VARFÖR GIFTER DE SIG? Bröllop som feminitetsprojekt.
Author Åbinger, Caroline
Date 2005
Swedish abstract
Arbetets centrala frågeställning är varför människor i Sverige idag fortfarande väljer att gifta sig, trots att de lever i ett samhälle där samboförhållanden är så accepterade, samt vilka eventuella skillnader det finns mellan män och kvinnor i denna fråga. Frågan undersöks med hjälp av två kvalitativa metoder. Dels genom en observation av ett Internetbaserat diskussionsforum med bröllopsinriktning, och dels genom intervjuer med två par som nyligen gift sig. Undersökningarna inriktade sig på dels människornas känslor, tankar och åsikter om bröllop och äktenskap, men också hur de själva valt att utforma sitt bröllop. Resultaten av undersökningen visar att ett bröllop kan ha väldigt många funktioner samtidigt, och att brudparen utformar sitt bröllop efter vilka vinster de eftersöker. Bröllopet kan ge vinster i form av praktiska (ekonomiska/juridiska) fördelar så väl som trygghets-, sociala och känslomässiga vinster. Bröllopet kan även ses som ett feminitetsprojekt, eftersom kvinnan genom bröllopet får möjlighet att visa upp den femininitet/respektabilitet som kan ge vinster för henne, enligt Bourdieus kapitalteori. Bröllopet kan även ses som ett stort skådespel, enligt Goffmans dramaturgiska teori, där de deltagande får möjlighet att framställa sig själva på det sätt de vill uppfattas. Slutligen kan bröllopet även ses ur ett etnologiskt perspektiv, där seden är ett sätt att markera övergångar i livet och tidens gång, samt att hedra och skymfa deltagare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bröllop
ceremoni
könsroller
respektabilitet
vigsel
äktenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/2137 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics