Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem

DSpace Repository

Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Molntjänster och användarnas integritet i smarta hem
Author Karlstedt, Carl-Philip
Date 2016
English abstract
This essay is about storage of data in smart homes and connection with the usage of cloud technology. The main issues covered are: • Data usage in smart homes. • What privacy and reliability the users can expect from the smart home devices. • If there’s any solution for improved privacy in a smart home. The essay explains how the manufacturer manages the risks of privacy to the end user and includes a survey and an interview for data collection methods. Companies that provide IoT products have clarity and transparency when it comes to what data their product(s) gathers and these can be found in their terms (eg. privacy statements, privacy policy, terms of service / use and other documents). Therefore it’s important that the (future) users read them carefully before use of product. The companies also think it's important to audit with the customer (eg. if terms changes) and therefore it’s also important for the user to double-check the new terms. Most of the products make use of the cloud, which means a privacy risk (depending on which data is stored) for the customer because it’s easier for other actors to reach their data than directly from the customer. Placing sensors in the home not only can generate a large amount of personal data, but also sensitive data (which also can be generated by correlating various types of data). All products communicate encrypted with each other but decrypts data when it’s stored in the cloud. The products generates big data, and these data can be used for target marketing or e.g. different insurance premiums. UPECSI is a solution that has been found through literature, which is a service that enables the end-user to choose the data that is stored on the cloud.
Swedish abstract
Den här uppsatsen handlar om lagring av data i smarta hem och i samband med användning av molntjänster. De huvudproblem som tas upp är: • Datahantering i smarta hem. • Vad användarna kan förvänta sig av smarta hem-enheter när det kommer till integritet och tillförlitlighet. • Om det finns någon lösning för förbättrad integritet i ett smart hem. Uppsatsen förklarar hur tillverkaren (företagen) hanterar riskerna i privatlivet för den nästan omedvetna slutanvändaren och innehåller en enkätundersökning samt en intervju om datainsamlingsmetoder. Företagen som arbetar med IoT produkter har tydlighet och transparens när det kommer till vilken data deras produkt(er) samlar in och dessa finner man i deras villkor (ex. privacy statements, privacy policy, terms of service/use och andra dokument). Därför är det viktigt att (blivande) användare läser avtalen noga innan denne börjar använda sig utav produkten eller tjänsten. Dessa villkor kan komma att ändras och uppdateras så därför är det viktigt att användaren läser igenom dem igen ifall leverantören skickar ut de vid ett senare tillfälle. Större delen av produkterna använder sig av molnet vilket innebär en integritetsrisk för kunden då dennes data är lättare för andra att nå än kunden själv, beroende på vilken data som sparas. Att placera sensorer i hemmet behöver inte bara generera en stor mängd personlig data men kan också generera känslig data (vilket också går att generera genom att korrelera olika sorters data). Alla produkter kommunicerar krypterat med varandra och därefter dekrypteras data vid lagring i molnet. Produkterna genererar mängder med data och dessa data kan användas i syfte till riktad marknadsföring till kunden t.ex. olika försäkringspremier. UPECSI är en lösning som har hittats, vilket är en tjänst som möjliggör för slutanvändaren att välja vilken data som sparas i molnet.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject IoT
automatisering
anslutet hem
ekosystem
molntjänster
datahantering
privatliv
smarta hem
integritetsfrågor
slutanvändare
Handle http://hdl.handle.net/2043/21386 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics