Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

DSpace Repository

Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?
Author Grankvist, Magnus
Date 2016
English abstract
Title: Crowdfunding in real estate industry – A alternative in financing? Course: Real Estate Science, Bachelor Thesis 15 hp Author: Magnus Grankvist Advisor: Lars Steiner Key Words: Crowdfunding, Real estates, Financing Purpose: The purpose of this study is to investigate crowdfunding in relation for startups- and minor real estate companies, further on to analyze it´s significance in rebuilding projects and new buildings. Methodology: The study has qualitative methodology, it is based on literature within the subject and interviews with company in the industry. It has a connection to the framing of questions. Theory: The theory in the study are based on literature within the subject, but also theory themes which the author has creates according to the framing of questions. Conclusion: Crowdfunding in the real estate industry, can be described as a relative new method in financing for the real estate companies. The companies understand the principles of crowdfunding, but external real estate owners and traditional loan means are the explanation why it´s not an option for projects whit less margin for yield. In opposite crowdfunding could well be an option for projects with large yields, since the study shows a speculation in higher demands of the real estate owners financial means in the future. The study identifies several benefits with crowdfunding when it comes to structures in costs of building. Crowdfunding can be an alternative for the real estate owners in financing development projects.
Swedish abstract
Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. Intervjuerna har genomförts i två personliga intervjuer och tre mejlintervjuer med företag i fastighetsbranschen som har en koppling till frågeställningen. Teori: Den teoretiska ansatsen i studien är baserad på litteratur inom ämnet, men också där författaren har valt egna teoriteman för vad som passar för uppsatsen. Slutsats: Crowdfunding i fastighetsbranschen förklaras som en väldigt ny metodväg för de flesta fastighetsföretag. Företagen förstår kapitalanskaffningsmetoden, men externa ägare och traditionella utlånginsvägar är motiveringen till varför det inte är aktuellt för projekt med låg risk. Däremot kan det finnas behov vid utvecklingsprojekt eftersom studien också visar på ett framtida ökat krav på egeninsats vid utlåning. Studien identifierar även många fördelar i kostnadsstrukturer som kan underlätta för fastighetsägaren. Crowdfunding kan vara ett alternativt sätt för fastighetsägare att finansiera utvecklingsprojekt
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Crowdfunding
Handle http://hdl.handle.net/2043/21389 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics