Mot samma mål

DSpace Repository

Mot samma mål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mot samma mål
Author Ohlqvist, Sandra ; Ekdahl, Elin
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att se vilket pedagogiskt syfte barnböcker kan ha på en förskola i jämställdhetsarbetet. För att konkretisera syftet formulerade vi följande arbetsfrågor: Hur ser pedagoger med olika roller i förskoleverksamheten på jämställdhetsfrågor, knutna till förskolan? Hur kan barnböcker i förskoleverksamheten användas för att främja jämställdhets? Hur kan pedagoger jobba vidare med böcker? Vi har i vår studie en sociokulturell ansats, det innebär att vi utgår från att barnets lärande sker i samspel med andra och i relation till sin omgivning. Vi valde en kvalitativ metod för att kunna gå in på djupet av tre personers erfarenheter och tankar från förskolans verksamhet. Vi har kommit fram till att pedagogernas roll och deras förhållningssätt är mycket centralt i hur jämställdhetsarbetet utformas i förskolans verksamhet och med hjälp av böcker kan konkreta upplevelser erbjudas och fånga barnens intresse och uppmärksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
barn
jämställdhet
normer
böcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/21404 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics