"Jag hatar den ord som är duktig! Vad ska jag göra med duktig?" En upplevelsestudie om invandrarkvinnors projektdeltagande

DSpace Repository

"Jag hatar den ord som är duktig! Vad ska jag göra med duktig?" En upplevelsestudie om invandrarkvinnors projektdeltagande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Jag hatar den ord som är duktig! Vad ska jag göra med duktig?" En upplevelsestudie om invandrarkvinnors projektdeltagande
Author Hagström, Anette ; Persson, Marie
Date 2006
English abstract
"I hate the word good! What shall I do with good?" A study in female immigrants experience of project participation.
Swedish abstract
Arbetslösa invandrare är en utsatt grupp, som av samhället ibland uppfattas som ett problem. På grund av detta, genomförs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att främja denna målgrupps integrering. Vårt huvudsyfte med studien, var att undersöka hur en grupp invandrarkvinnor upplevde att delta i ett projekt med syfte att integrera dem i arbetslivet och det svenska samhället. Vårt fokus låg på ett projekt som bedrivs i en mindre kommun i södra Sverige. Vi hade för avsikt att undersöka varför kommunen startade projektet, och varför just kvinnor valdes som målgrupp. Vi ville även undersöka om deltagandet var frivilligt, och om deltagarna upplevde att deras familjer påverkades. Kvinnorna i studien upplevde att en anställning samt goda kunskaper i det svenska språket, var avgörande för integreringen. Kvinnorna lyfte fram upplevelser som ökad jämlikhet, större socialt nätverk samt känslan av att bli bekräftad som duktig. Kvinnorna upplevde även känslor av tvång, skuldkänslor och stress i samband med projektdeltagandet. Vidare resonerade deltagarna kring praktikantrollen och obetalt arbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Duktig
integrering
invandrarkvinnor
jämlikhet
obetalt arbete
projektdeltagande
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/2141 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics