Mot gemensamma mål : om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Mot gemensamma mål : om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Mot gemensamma mål : om entreprenöriellt lärande som gränsöverskridande arbetsmetod
Author Alwall, Jonas ; Lelinge, Balli
Date 2016
Swedish abstract
Under läsåret 2015-2016 genomfördes ett följeforskningsprojekt på Ängsdals skolor, en privat skolaktör som driver en grundskola och tre förskolor och vars verksamhet i första hand är förlagd till Bunkeflostrand invid Öresund, strax söder om Malmö. I denna rapport presenteras resultaten av studien. Forskning om Malmöskolor har ofta berört dessa skolors utmaningar – i form av multietniska och flerspråkiga klassrum eller svaga skolresultat –och vägar att hantera dessa utmaningar. Ängsdals skolor utgör en påtagligt annorlunda miljö jämfört med många andra skolor och förskolor i staden. Ängsdal präglas av sin småskaliga verksamhet och familjära miljö. Jämfört med många andra skolor i det mångkulturella Malmö är skolan etniskt och socioekonomiskt homogen. Utmärkande för skolan är emellertid också dess målmedvetna och långsiktiga satsning på entreprenöriellt lärande, och det är denna satsning som följeforskningen har handlat om. Följeforskarna, Jonas Alwall och Balli Lelinge från Malmö högskola, har under hela året följt verksamheten på Ängsdals skolor: observerat, intervjuat personal, skolungdomar och vårdnadshavare samt genomfört en enkät-undersökning med avgångselever. Bilden som tecknas är mångfacetterad. Med en kritisk blick studeras vad ett entreprenöriellt förhållningssätt egentligen kan betyda i ett skol- och förskolesammanhang. Erfarenheterna från Ängsdal relateras till tidigare forskning och teoretiska perspektiv på entreprenöriellt lärande. Konceptet är förhållandevis nytt i diskussionen om den svenska skolan, dess verksamheter och mål, men utgör dess innehåll egentligen något nytt eller handlar det om ett aktivitets- och relationsbaserat lärande i mer etablerad form? Hur relaterar ett entreprenöriellt lärande till skolans och för skolans läroplaner, värdegrund och demokratiuppdrag? Och vad betyder ett entreprenöriellt lärande i just denna skol- och förskolemiljö? Hur ser fort-sättningen på den väg som Ängsdals skolor har slagit in på ut? Dessa är några av de frågor som diskuteras i studien.
Publisher Malmö högskola
ISBN 978-91-7104-744-1
978-91-7104-745-8
Language swe (iso)
Subject Friskolor
Malmö
Entreprenöriellt lärande
Följeforskning
Ängsdals skolor
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21417 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-7104-744-1 (Search for reseller)
Purchase printed copy
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics