Jag är glad så länge de inte säger att alla är glada och musikaliska - Föräldrar till utvecklingsstörda barn och mötet med myndigheter

DSpace Repository

Jag är glad så länge de inte säger att alla är glada och musikaliska - Föräldrar till utvecklingsstörda barn och mötet med myndigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag är glad så länge de inte säger att alla är glada och musikaliska - Föräldrar till utvecklingsstörda barn och mötet med myndigheter
Author Ignberg, Karolina ; Webrant, Madeleine
Date 2006
English abstract
I´m glad as long as they don´t say that everyone is happy and musical. Parents to children with learning disabilities and their meeting with official authorities.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att beskriva hur föräldrar till ett utvecklingsstört barn upplever mötet med myndigheter. Vi har också undersökt följande frågor: Vilket stöd har kommunen och Försäkringskassan att erbjuda föräldrar till ett utvecklingsstört barn samt vilka möjligheter och svårigheter finns det med detta stöd? Vilka positiva och negativa upplevelser får föräldrarna när de vänder sig till dessa myndigheter för att söka stöd och hjälp? Vilka faktorer kan ligga till grund för hur mötet med myndigheter upplevs av föräldrarna? Vi intervjuade tre kvinnor om deras upplevelser och det framkom att de både har positiva och negativa upplevelser i mötet med myndigheter. De positiva upplevelserna har varit att bli respekterad i sin föräldraroll och att handläggarna har visat förståelse för familjernas situation. De negativa upplevelserna har varit dominerande då föräldrarna har känt ett hot mot familjens integritet, de har känt sig ifrågasatta och ibland till och med hotade av myndigheterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn med utvecklingsstörning
föräldrar
handläggare
myndigheter
socialt samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/2145 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics