What perceptions exist within the Swedish industry of the importance of a feasibility study in ERP implementations

DSpace Repository

What perceptions exist within the Swedish industry of the importance of a feasibility study in ERP implementations

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title What perceptions exist within the Swedish industry of the importance of a feasibility study in ERP implementations
Author Agha, Ahmed ; Shala, Bleron
Date 2016
English abstract
What is the role of a pre-study, and how important is it? This study will take a clos-er look on the role of a pre-study in an ERP-implementation project, and how to reach business value through a pre-study according to the Swedish industry. A pre-study has a large impact on a project, despite this we have found that the pre-study is not getting the attention it should. In many cases the pre-study phase is the rea-son that such IT-project may fail. This essay is designed to give a special understanding on what the key factors or critical factors for a well done pre-study are, and how you through a pre-study can reach your business value. Our method of gathering data has been through person-al interviews with seven different people on four different companies. The people we have interviewed involves IT-consultants, suppliers and customers, and that is be-cause we wanted to get a broader perspective. We succeeded to reach a conclusion that which shows that a pre-study is a process that requires a lot of work concern-ing many aspects rather than a few docuements.
Swedish abstract
Vilken roll har en förstudie innan ett projekt egentligen, och hur viktig är den? Denna rapport tar en närmre titt på vikten av en förstudie vid implementeringar av affärssystem sett ur den svenska industrins perspektiv samt hur man skall kunna uppnå de affärsnyttor man eftersträvar via förstudier. En förstudie har en stor roll i ett projekt, dock är det något som många projektledningar tar alldeles för lätt på och inte ger förstudien den uppmärksamhet den behöver. I många fall så är det i förstudien som viktiga faktorer för projektet identifieras och oftast är det där anledningen till att projekt inte går som förväntat. Rapporten är utformad på ett sådant sätt att den ska ge förståelse och kunskap om vilka faktorer som utförs i en förstudie samt hur företag genom dessa lyckas skapa den affärsnyttan de strävar efter. Vi har utfört sju intervjuer med personer från fyra olika företag. Respondenterna har haft olika roller vid en förstudie, dessa var kunder, leverantörer och konsulter, på så sätt har vi fått ett blandat perspektiv inom problemområdet. Med deras hjälp har vi kunnat komma fram till en slutsats som visar att en förstudie är mycket mer än enstaka dokument, det är snarare en process som kräver mycket arbete gällande många aspekter.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Affärssystem, Affärsnytta, Implementering, ERP, Förstudie, Pre-study
Handle http://hdl.handle.net/2043/21466 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics