Föräldralösa flickors berättelser om livs- och karriärmöjligheter, -Orphaned girls’ story about the life and career opportunities

DSpace Repository

Föräldralösa flickors berättelser om livs- och karriärmöjligheter, -Orphaned girls’ story about the life and career opportunities

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldralösa flickors berättelser om livs- och karriärmöjligheter, -Orphaned girls’ story about the life and career opportunities
Author Shehadeh, Monika
Date 2016
English abstract
Previous research shows how difficult it is for young people with a minor economic resource to find a job where their choice of work is influenced by Jordanian traditions, people's religious beliefs and norms. Aim of the study is to study the young girls in the municipal orphanage in Jordan and their stories about their lives and what is important to them. The questions that have been used are: • What emerges in the girls' stories about the life and career opportunities? • What appears to be important in the stories of their future life choices? The study has two output theories, the first is Pierre Bourdieu's theory is divided into three main concepts; field, capital and habitus. The second theory is Mark L Savickas Career Construction, which is divided into three main concepts: Life theme, Career adaptability and vocational personality. A qualitative approach was used in the study where six orphan girls living in an orphanage in Jordan have been interviewed. During the interview, I have used to call the interview in order to give as much room for the girls to tell their story. As possible on the basis of the interviews has four key concepts were clear, these terms are independence, belonging, the feeling of being unwanted and education. The conclusion of the study shows that girls find themselves in a difficult financial situation that prevents them from being able to continue studying in university. The nearest education girls receive is an education through the orphanage which is more a preparation for working life.
Swedish abstract
Tidigare forskning visar hur svårt det är för unga människor med en smärre ekonomisk resurs att hitta ett arbete, där deras val av arbete påverkas av Jordaniens traditioner, människors religiösa övertygelse och normer. Syfte med undersökningen är att studera de unga flickorna på det kommunala barnhemmet i Jordanien och deras berättelser om sina liv och vad som är betydelsefullt för dem. Frågeställningarna som har används är: • Vad framkommer i flickornas berättelser om livs- och karriärmöjligheter? • Vad framstår som viktigt i berättelserna för deras framtida livsval? Studien har två utgångsteorier den första är Pierre Bourdieus teori som delas in i tre huvudbegrepp; fält, kapital och habitus. Den andra teorin är Mark L Savickas Career Construction som delas in i tre olika huvudbegrepp: Life theme, Career adaptability och Vocational personality. En kvalitativ metod har använts i studien där sex föräldralösa flickor boende på barnhem i Jordanien har blivit intervjuade. Under intervjun har jag använt mig av samtalsintervjun för att kunna ge så stort utrymme för flickorna att berätta deras historia. Som möjligt utifrån intervjuerna har fyra centrala begrepp varit tydliga, dessa begrepp är självständighet, tillhörighet, känslan av att vara oönskad och utbildning. Slutsatsen av studien visar att flickorna befinner sig en svår ekonomisk situation som hindrar dem från att kunna studera vidare inom universitet. Den närmsta utbildningen flickorna får är en utbildning via barnhemmet som mer är en förberedelse för arbetsliv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Föräldralösa flickor
Barnhem
Mellanöstern
Handle http://hdl.handle.net/2043/21478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics