Korsord eller charader? - Ett undervisningsförsök med jämförelse mellan läs & skriv och pedagogiskt drama som metod

DSpace Repository

Korsord eller charader? - Ett undervisningsförsök med jämförelse mellan läs & skriv och pedagogiskt drama som metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Korsord eller charader? - Ett undervisningsförsök med jämförelse mellan läs & skriv och pedagogiskt drama som metod
Author Andersson, Sarah ; Nilsson, Lina
Date 2006
Swedish abstract
Vi har valt att titulera vår studie; ”Korsord eller charader? Ett undervisningsförsök med jämförelse mellan läs & skriv och pedagogiskt drama som metod”. Vårt problemområde inriktar sig på en jämförelse mellan två olika metoder; läs- och skriv och pedagogiskt drama. Vi har valt den här undersökningen för att vi vill bidra till forskningen kring dramaanvändning i skolundervisningen. Frågeställningen som ligger till grund för studien lyder; Vilken skillnad kan ämneskunskapen bli vid användning av läs och skriv respektive pedagogiskt drama som metod för lärandet? För att undersöka dessa undervisningsmetoder har vi valt att genomföra ett antal undervisningsförsök med en urvalsgrupp som funnits i Linas närhet. Utifrån dessa försök har vi studerat vilka kunskaper de deltagande barnen har tagit till sig. Temat för lärandet har varit Picassos liv. Lina har fungerat som en sorts observatör då hon agerat pedagog i försöken. Sarah har spelat rollen som den passiva observatören och studerat undervisningsförsöken med objektiva ögon. Våra resultat blev inte som vi tänkt oss. Vi väntade oss större skillnader mellan de båda grupperna och de två metoderna. Det blev istället jämt men det var inte många begrepp som barnen tog till sig. Vårt resultat visar att använder pedagogen sig av de båda lärandemetoderna som t.ex. läs & skriv och pedagogiskt drama bildas den optimala undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject undervisningsförsök
läs & skriv
pedagogiskt drama
kunskap
fakta
Handle http://hdl.handle.net/2043/2150 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics