Modersmåls inverkan för att väcka elevers intresse för inlärning

DSpace Repository

Modersmåls inverkan för att väcka elevers intresse för inlärning

Details

Files for download
Icon
Bawaths examensarbet ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Modersmåls inverkan för att väcka elevers intresse för inlärning
Author Sabeh Mezel, Bawath
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Föreliggande studie är mitt examensarbete inom grundlärarutbildningen F-6. Syftet med arbetet är att undersöka lärares initiativ till att stimulera och motivera elever med olika bakgrunder att utveckla sin förmåga att behärska det svenska språket och vilken betydelse modersmålet har i denna utveckling. Studien bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sju grundskollärare i de tidigare åren för att besvara studiens frågeställningar. Undersökningen genomfördes på olika grundskolor i en ort nära Malmö. Resultatet av studien visade att de intervjuade lärarna ser att modersmålet har en positiv och stor inverkan på inlärningen för elever med olika bakgrunder och för nyanlända elever. Det underlättar undervisningen i andra språk i det svenska språket för dessa elever.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Inlärning
Inverkan
Modersmål
Motivation
Nyanlända elever
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/21518 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics