Pedagogers uppfattning om blyga och utagerande elever

DSpace Repository

Pedagogers uppfattning om blyga och utagerande elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogers uppfattning om blyga och utagerande elever
Author Holmer, Maria ; Hugosson, Anette ; Waern, Ulrika
Date 2005
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2005 Holmer, Maria. Hugosson, Anette. & Waern, Ulrika. (2005). Pedagogers uppfattning om blyga och utagerande elever. (Educationalists opinion of shy and acting out pupils). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger uppfattar blyga respektive utagerande elever, samt om det finns någon skillnad i hur mycket fokus det läggs på att se och möta dessa båda grupper. Arbetet bygger på 14 intervjuer med pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare år. Vi vill även ta reda på vilken förståelse, kunskap och erfarenhet som pedagogerna har om vårt ämne, samt vilket specialpedagogiskt stöd som kan vara tänkbart. Resultatet visar att det är viktigt i bemötandet av blyga och utagerande elever att tänka på att ge positiv uppmärksamhet samt att tänka på sitt eget förhållningssätt. Pedagogerna betonar vikten av att se eleverna, men menar att svårigheten ligger i för stora barngrupper och för lite tid. När det gäller de utagerande ligger det stort fokus på den negativa uppmärksamheten medan de blyga ofta inte får någon uppmärksamhet alls. De tar inte för sig på samma sätt. Det framkommer att det är de utagerande som blir prioriterade när det gäller resursfördelningen i skolan och att det sällan eller aldrig skrivs ett åtgärdsprogram för blyga elever. Nyckelord: bemötande, blyga, utagerande, specialpedagogiska insatser Maria Holmer Anette Hugosson Ulrika Waern Limhamnsvägen 10 C Börringegatan 4 A Kvarngården 217 59 Malmö 217 72 Malmö 274 92 Skurup
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
blyga
utagerande
specialpedagogiska insatser
Handle http://hdl.handle.net/2043/2153 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics