Pedagogiskt drama interagerat med nycirkusundervisningen

DSpace Repository

Pedagogiskt drama interagerat med nycirkusundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt drama interagerat med nycirkusundervisningen
Author Andersson, Maria
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att ta reda på vad pedagogiskt drama kan tillföra nycirkusundervisningen. Frågeställningarna har varit följande: Hur upplever eleverna dramapedagogiken? Vad har dramapedagogiken för betydelse för gruppen? Vad har dramapedagogiken för betydelse i cirkusundervisningen? Studien utfördes på en kulturskola i Skåne, på cirkusskolan där jag själv jobbar. Gruppen som medverkade i studien bestod av åtta elever som var mellan 10-13 år. Under tre av deras cirkuslektioner fick eleverna göra olika dramaövningar med olika teman för varje gång, de olika temana var tillit, samarbete och kreativitet. Eleverna fick även fylla i ett frågeformulär under det sista dramapasset. Studien genomfördes i slutet av terminen när de höll på att skapa en cirkusföreställning. Studien är kvalitativ där metoder såsom, deltagande observatör, fältanteckningar och ljudupptagning används. Den teoretiska utgångspunkten har varit det personlighetsutvecklande perspektivet och det konstpedagogiska perspektivet (Sternudd, 2000). Resultatet blev en glädje och ett intresse hos eleverna där en något ökad samarbetsförmåga och tillit i gruppen skedde. Jag såg även att deras kreativitet ökade när de satte ihop cirkusnummer
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt drama
cirkusskola
nycirkus
samarbete
tillit
kreativitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/21533 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics