Skolutveckling och Skolutvecklingsbehov, Tio skolledarperspektiv

DSpace Repository

Skolutveckling och Skolutvecklingsbehov, Tio skolledarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Skolutveckling och Skolutvecklingsbehov, Tio skolledarperspektiv
Author Johansson, Mikael ; Owesson, Daniel
Date 2006
English abstract
School improvement and needs in school improvement The perspective of ten headmasters
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är dels att belysa hur skolledare använder sig av den specialpedagogiska kompetens de har till sitt förfogande, dels att kartlägga vilka förhållanden skolledare önskar få undersökta och belysta i sina verksamheter, samt att inventera vilka skolutvecklingsbehov skolledare anser det finns när det gäller att möta alla elever. Vi vill också undersöka hur man utvärderar de insatser som görs med elever i behov av särskilt stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolutveckling
skolutvecklingsbehov
specialpedagogik
utvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/2155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics