En kvantitativ studie beträffande lärare, tid och trötthet

DSpace Repository

En kvantitativ studie beträffande lärare, tid och trötthet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kvantitativ studie beträffande lärare, tid och trötthet
Author Bergman-Håkansson, Mona
Date 2005
English abstract
Abstract The end of this work is illustrative and is applicable to teachers experience of time and energy. Through schools and practices I’ve seen how the work as a teacher can be put into practice, now I do want to broaden my mind about how the practical matters stand. In the light of governingdocuments and litterature I want to analyse ruling praxis. My examination should be seen as a case study and my opinion poll is accomplished on two upper secondary schools and based upon a quantitative method. My result indicates that the time in first place goes to preparations, in second place to lessons, in third place to take care and mark papers and works and in fourth place to different kinds of contacts. I have seen that 70% say that the teaching profession, on different reasons but specially cause of markings and feelings of insufficiency, is particular tiring. My intention was not to give an answer. While I do see how the experince of time and energy can be connected to the change of ruling praxis and how the prevailing change can be connected to a disciplination of teaching profession. The disciplination does not have to be wrong although it should be a part of our awareness.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är upplysande och gäller lärarens upplevelse av tid och energi. Genom skola och praktik har jag sett hur lärararbetet kan praktiseras. Nu vill jag ytterligare vidga perspektivet över hur det i praktiken förhåller sig. I ljuset av styrdokument och litteraturstudier, vill jag också analysera rådande lärarpraxis. Min undersökning är en fallstudie och min enkätundersökning, som genomförs på två gymnasieskolor, baseras på en kvantitativ metod. Mina resultat pekar på att tiden i första hand går till förberedelser, i andra hand lektioner, i tredje hand efterarbete och i fjärde hand kontakter. Jag har sett hur ca 70 % av lärarna menar att läraruppdraget, av olika anledningar, men framför allt på grund av bedömning, rättning och känslor av otillräcklighet, är speciellt tröttande. Min avsikt har inte varit att ge ett svar. Jag ser däremot hur upplevelsen av tid och energi kan kopplas till förändringar av styrdokument och hur rådande förändringar kan kopplas samman med en ’disciplinering’ av läraryrket. Disciplineringen är kanske inte fel men bör belysas
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Keywords for this paper are: teachers
time
praxis and disciplin
Handle http://hdl.handle.net/2043/2156 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics